Wie kan ons helpen aan…

De crealadies, die elke maand een crea-activiteit voorbereiden, hebben de volgende vraag:

Wie kan ons helpen aan grote lappen stof en grote glazen groentepotten? Dit in verband met volgende activiteiten!

Inleveren kan in de Parasol…

Bij voorbaat dank!