22 september BURENDAG

In verband met de te verwachten weersomstandigheden worden de activiteiten van de Parasol en de Wijkvereniging niet buiten, maar in de ruimten van de Vleugel en de Westerkerk gehouden.

Voor meer bijzonderheden, zie de activiteitenagenda.

Feestweek 15 jaar Parasol!

In maart 2008 werd  Inloophuis “De Parasol” geopend! Dus vieren we dit jaar ons 15-jarig jubileum.

Dat doen we in de week van 5 t/m 10 maart. Voor het feestprogramma, klik hier

Openhuis “De Vleugel” – 12 november.

Wijkontmoetingscentrum “De Vleugel” is bijna klaar. Komende weken wordt de keuken geplaatst en wordt de inrichting afgrond. Het is tijd om het resultaat te tonen. Vooruitlopend op de officiële opening wordt op zaterdag 12 november Openhuis gehouden.

Vanaf koffietijd om 10.30 uur tot ’s middags 16.00 uur ben je van harte welkom om even binnen te lopen en alles te bewonderen. Je kunt in gesprek over de gebruiksmogelijkheden en ideeën voor activiteiten en natuurlijk staan koffie en thee klaar. Van harte welkom aan de Oude Nijkerkerweg 4 te Ermelo!

De Parasol en Wijkvereniging-West komen naar je toe!

 

 

Op de vrijdagavonden in september staan vrijwilligers van de Parasol en Wijkvereniging-West met een bus op verschillende plaatsen in wijk West. Ze willen  ideeën verzamelen om van De Vleugel, de nieuwe ontmoetingsplek in West, ook jouw 2e huis te maken. Kom langs! De koffie staat klaar!

Vooraf wordt huis aan huis een flyer bezorgd, waarin je meer informatie vindt. Heb je de flyer gemist, in de Parasol is een nieuwe te krijgen.

Na 28 februari weer vier maal open!

Vanaf 28 februari ben je weer op maandagmiddag, woensdagmorgen, vrijdagmorgen en zondagmiddag welkom in de Parasol!

De Parasol is weer open!

Voorlopig nog alleen op vrijdagmorgen en op zondagmiddag zijn de deuren van de Parasol weer open en is iedereen welkom. Natuurlijk met in acht neming van de Coronaregels…

De Parasol blijft voorlopig gesloten!

In vervolg op de persconferentie van vanavond 18 december is besloten om de Parasol voorlopig gesloten te houden.

Dat betekent, dat we elkaar de komende feestdagen niet in ons inloophuis kunnen ontmoeten. Toch wensen we iedereen goede feestdagen!

Zodra er reden is om ons inloophuis weer te openen, zullen we dat bij de Westerkerk en op de website bekend maken.

Coördinatoren en bestuur.

Aangepaste openingstijden van de Parasol.

Vanaf a.s. maandag 22 november zal de Parasol alleen open zijn op de vrijdagmorgen en zondagmiddag.

De activiteiten van samen eten en de crea zullen in beperkte vorm doorgaan.

Er is genoeg ruimte in de zaal om iedereen de genoodzaakte afstand te kunnen bieden, er zijn al regels opgesteld en uitgedeeld aan de gasten.

Bij de ingang hangt een flyer met de aangepaste openingstijden.

Coronamaatregelen per 14 november!

Na de persconferentie van afgelopen vrijdag zijn we genoodzaakt in de Parasol weer extra voorzichtig te zijn. Daarom gelden vanaf zondag 14 november weer extra veiligheidsmaatregelen:

 

 

Inloophuis De Parasol.

 

 

 

Algemene Waarschuwing / Maatregels t.a.v. Coronavirus.

 

Met deze maatregelen tegen het Coronavirus hopen we, dat we op u / jullie medewerking kunnen rekenen, dit besluit is mede namens het bestuur van de Parasol.

Voor de gezondheid van alle gasten van inloophuis De Parasol houden wij ons aan de volgende regels:

Aangezien we met meerdere mensen in een ruimte verblijven zijn wij genoodzaakt u te vragen naar een e.v. vaccinatiebewijs. Tevens is het verplicht om bij het binnenkomen van de ruimte een mondkapje te dragen, zodra u zit mag het mondkapje af, ontsmetten van de handen en noteren van de namen blijft een noodzaak.

Wij verzoeken u met klem om in de zaal de stoelen op de plaats te laten staan waar wij ze hebben gezet.   Deze maatregelen zijn in het belang van de gezondheid van u zelf en van onze mede bezoekers.

Bij  luchtwegklachten,  hoesten  en / of verschijnselen van Griep blijft u thuis, om eventuele besmetting aan anderen te voorkomen.  Mocht u deze klachten krijgen, dan is het noodzaak om een zelftest te doen, in huis te blijven en contact op te nemen met de GGD of uw huisarts.

We hopen met deze maatregelen in de toekomst nog lang open te kunnen blijven.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking.

Namens het bestuur van inloophuis de Parasol:

Coördinatoren:

Tom Ankersmit en Gerda Camron- van Bentum.

24 september: Burendag in en om de Westerkerk.

Dit jaar op een nieuwe plek: het voorplein van de Westerkerk, en in samenwerking met de Wijkvereniging West.

Maar wel met wat oude tradities, n.l. een markt met kramen van o.a. de “Bloemenhof” van ’s Heerenloo, de stichting CSA Trust, Stichting Materra, een boekenkraam en mogelijk nog andere. Ook onze verloting (Altijd Prijs) zal er weer zijn.

Er is koffie en thee in de Parasol. Er kunnen zowel binnen als buiten spelletjes gedaan worden.

En als we daarmee klaar zijn staat de poffertjes kraam van de Wijkvereniging klaar.

Het geheel is van 10.00 t/m 19.00 uur. Welkom!