Alles wordt duurder…

…een klacht, die ook in de Parasol vaak te horen is! En helaas kunnen ook wij er niet omheen, al valt het bij ons nog wel mee…

Vanaf 1 januari worden de bijdragen voor activiteit en maaltijd met € 0,50 verhoogd tot € 3,= en € 3,50.

We hopen, dat dat voor u niet onoverkomelijk is…