Nieuwsbrief nr. 34 augustus t/m december 2019.

In deze nieuwsbrief is de uitnodiging voor de Burendag op 27 september, maar ook het activiteitenprogramma van de komende maanden te vinden.

Om de nieuwsbrief te openen, klik hier !